Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  • Impact-HR
Steentje bijdragen

Impact-HR probeert in al haar bedrijfsprocessen Maatschappelijk en Verantwoord te ondernemen. Wat betekent dat in de dagelijkse gang van zaken? Het is voor ons een manier, eerder nog een visie, waarmee we bij alles wat we doen eerst goed nadenken over de consequenties. Wie heeft er belang bij deze actie of handeling? Welke invloed heeft het op hen? Zo hebben we rekening te houden met opdrachtgevers, uitzendkrachten, leveranciers, verschillende organisaties en andere belanghebbenden in onze directe omgeving.

Impact-HR is zuinig met haar kapitaal

Uiteraard wil Impact-HR als bedrijf graag groeien. Haar bedrijfsdoelen halen. Als het kan in harmonie met iedereen om ons heen. We proberen onze processen te verduurzamen, zonder daarbij schade toe te brengen aan mensen, maatschappij en milieu. Impact-HR werkt met en voor mensen. Dat is ons kapitaal en onze zorg. Onze dagelijkse zorg. Om zuinig mee om te springen en een langdurige en vertrouwelijke relatie mee op te bouwen. Rekening houdend met ieders mogelijkheden, talenten, ambities en gezondheid. Als werkgever of als werknemer. Van welke nationaliteit dan ook.

Bereikbaarheid tot arbeidsmarkt

Juist voor groepen werknemers die door anderen vaak niet op waarde geschat worden wil Impact-HR iets kunnen betekenen. Met aanpassingen en bijstellingen. We zien het als een uitdaging om opgeworpen drempels glad te strijken. Bereikbaarheid tot de arbeidsmarkt is voor iedereen mogelijk mits processen en samenwerking goed doordacht worden ingezet. Een dergelijk proces heeft niet per definitie een einddoel; het mag en moet mee veranderen met onze maatschappij en de mensen die hierin werk verrichten.

Duurzame relaties

Voortdurend aanpassen en improviseren horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Productieprocessen verbeteren, arbeidsomstandigheden aanpassen, efficiënter werken, overlegstructuren inrichten, organiseren van het uit te voeren werk… Kortom, Impact-HR werkt aan maatschappelijk en verantwoord personeelsbeleid gericht op duurzame relaties.