Werkgevers

  • Download
Uitzenden en Detacheren

Impact-HR doet wat andere uitzendbureaus beloven. Het beschikken over een flexibel personeelsbestand om de gewenste productiviteitsverbetering te bewerkstelligen wordt steeds belangrijker. Door samen te werken met een betrouwbare expert als Impact-HR bent u in staat om gericht in te spelen op veranderingen in uw markt of organisatie. Uitzendkrachten kunnen door Impact-HR om uiteenlopende redenen voor uw bedrijf worden ingezet. Voor de opvang van seizoenspieken, een grote opdracht of door vakantie of ziekte van uw eigen medewerkers. In alle gevallen zorgt Impact-HR dat u snel de juiste mensen ter beschikking heeft. Detachering is het tijdelijk inhuren van extra personeel. Deze vorm van uitzenden wordt voornamelijk toegepast bij langdurige projecten. De lengte van de detacheringsperiode en het aantal te werken uren worden vooraf met de gedetacheerde werknemer vastgelegd. De werknemer staat niet bij u op de loonlijst. U loopt dus geen enkel (financieel) risico.

Werving & Selectie

Impact-HR werft en selecteert verschillende categorieën personeel. Zo hebben wij al een uitgebreid personeelsbestand voor onder andere productie, - technisch -, logistiek - en schoonmaakpersoneel. Gespecialiseerd personeel dat afspraken weet na te komen en graag de schouders eronder zet. Zorgvuldige selectie door Impact-HR Uiteraard leveren wij maatwerk. Wij werven goed opgeleid personeel dat precies past binnen uw bedrijfscultuur en productieprocessen. Impact-HR hecht hier veel waarde aan. Het succes van uw onderneming hangt mede ook af van onze bemiddeling. Werknemers moeten zich dus ook echt op hun plek voelen binnen uw onderneming. Daarin gaan we ver! Mag het ietsje meer zijn? Wat ons betreft zeker! We garanderen een zorgvuldige selectie van vakmensen. Betrouwbare mensen die allemaal mogen rekenen op onze nauwgezette begeleiding. Het gaat erom dat zij perfect kunnen integreren binnen het personeelsbestand van uw onderneming. Een goed gestructureerde productieplanning met een daarop afgestemde personeelsplanning zijn voor elke onderneming van het grootste belang. We nemen deze zorg graag van u over.

Payrolling

Payrolling betekent het uitbesteden van alle administratieve werkzaamheden rondom de werknemers die u in dienst hebt of in dienst gaat nemen. Dit houdt in dat zowel uw bestaande als uw nieuw aan te nemen personeel op papier in dienst komt bij Impact-HR. Hiermee is Impact-HR juridisch werkgever van uw bestaande én nieuwe medewerkers. De voordelen van payrolling: - besparing op administratie- en accountantskosten; - salarissen altijd op tijd betaald; - arbeidsrechtelijke risico’s overgedragen; - flexibel; vrijheid over het inzetten van personeel; - centraal aanspreekpunt voor alle personele zaken; - geen financiële risico’s; geen loondoorbetaling in geval van ziekte van werknemer; - volledig geautomatiseerd systeem; - geen zorgen!

ZZP service

ZZP Service betekent zelfstandig ondernemen zonder personeel én zonder administratieve rompslomp. Als zzp’er kiest u zelf uw opdrachtgevers en doet u werk waar u van houdt. Vrijheid en flexibiliteit zijn voor de meeste zzp’ers belangrijke voorwaarden voor het zelfstandig ondernemerschap. Verplichtingen op administratief vlak worden meestal als minder aantrekkelijk ervaren. Impact-HR biedt u de mogelijkheid uw administratie volledig uit te besteden met ZZP Service. Op administratief gebied wordt u hiermee volledig ontzorgd; u kunt zich volledig focussen op uw talenten! ZZP payroll maakt de combinatie mogelijk om als zzp’er zelfstandig te ondernemen met de zekerheid van in loondienst werken. Zo bent u optimaal flexibel en werkt u zonder zorgen, terwijl Impact-HR uw administratie beheert, de facturatie naar uw opdrachtgevers regelt en uw salaris op tijd betaald! U hoeft geen tijd meer aan debiteurenbeheer te besteden en bent niet meer afhankelijk van de wijze van betalen van uw opdrachtgevers. De voordelen van ZZP Service: - Volledige vrijheid met wie en wanneer u werkt - Onderhandelingen over uw tarief in eigen beheer - Verzekerd voor ziektewet, werkloosheidwet en WIA - Pensioenopbouw - Betalingen altijd op tijd!

Backoffice

Impact-HR doet waar zij goed in is: het uitzenden, werven & selecteren van competent personeel en het helpen oplossen van uw personeels- en productievraagstukken. De financiële kant moet natuurlijk ook goed geregeld zijn. Dit is onder andere door de steeds weer veranderende wet- en regelgeving een specialistische en tijdrovende zaak. Impact-HR heeft er voor gekozen deze backoffice expertise, de complete verloning en facturering, graag over te laten aan een gerenommeerd bureau. Wij werken nauw met hen samen omdat zij nog beter op de hoogte zijn van alle relevante cao’s en de actuele wet- en regelgeving rondom de financiële afwikkeling van arbeidsovereenkomsten. Prettig te weten dat ook dit bij Impact-HR goed geregeld is.

Tags: flexibel, uitzenden, detacheren, tijdelijk, werving, specialisatie, selectie, werknemers, productie, personeel